fbpx

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Young,Man,Electric,Green,Bike,Bicycle,By,Windmill,Farm,,

SFDR

Op 10 maart 2021 is de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) 2019/2088, SFDR) van toepassing geworden. Deze verordening is voortgekomen uit het EU-actieplan inzake duurzame financiering van 2018 en maakt dus deel uit van bredere inspanningen op Europees niveau om de financiële sector duurzamer te maken.

 

De SFDR verplicht fondsbeheerders zoals RS Participaties B.V. om informatie te verstrekken met betrekking tot (onder meer) de integratie van duurzaamheidsrisico’s, het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten en, indien van toepassing, het bevorderen van milieu- of sociale kenmerken, en duurzaam beleggen als beleggingsdoelstelling. In overeenstemming met de SFDR verstrekt RS Participaties de volgende informatie met betrekking tot:

 

(i) integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingen;

(ii) beginsel van een verklaring inzake negatieve effecten; en

(iii) Beloningsbeleid. Integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen

 

Een duurzaamheidsrisico betekent “een milieu-, sociale of governancegebeurtenis of -toestand die, indien deze zich voordoet, een feitelijke of potentiële materiële negatieve impact op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

 

Voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen namens een fonds dat RS Participaties beheert, wordt een beleggingsbeslissingsproces gevolgd. Onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces is dat RS Participaties de risico’s beoordeelt die verbonden zijn aan een potentiële beleggingskans, waaronder duurzaamheidsrisico’s. Geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s worden door het beleggingscomité en het bestuur van RS Participaties in aanmerking genomen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

De portefeuilles en beleggingen die RS Participaties beheert, bevorderen geen duurzaamheidskenmerken of hebben geen duurzame belegging als doelstelling, zoals bedoeld in de artikelen 8 of 9 SFDR. Door onze investeringsfocus op MKB, Startup en Vastgoed komen we geen ernstige klimaatrisico’s tegen.

 

Belangrijkste negatieve effectrapportage

In overeenstemming met artikel 4 sub 1 (b) van de SFDR verklaart RS Participaties dat zij geen rekening houdt met negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals uiteengezet in artikel 4 sub 1 (a) van de Disclosure Regulation en daarom niet de openbaarmakingen doet zoals beschreven in artikel 4 sub 1 (a) van de SFDR. Gezien de geringe omvang van de organisatie van RS Participaties zou een dergelijke openbaarmaking als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a) sfdr en de administratieve lasten in verband daarmee niet evenredig zijn.

 

Vergoedingsbeleid

Medewerkers spelen een cruciale rol in het behalen van de doelstellingen van RS Participaties en vormen daarmee een centraal onderdeel van de organisatie. RS Participaties hecht veel belang aan de ontwikkeling van de competenties van haar medewerkers. De beloning is afhankelijk van het functieprofiel, de ervaring en de persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt bepaald aan de hand van het salarismodel van RS Participaties. RS Participaties benchmarkt regelmatig haar salaris om ervoor te zorgen dat ons beloningsbeleid marktconform blijft en dat de balans tussen de vaste en variabele component van de beloning redelijk is en niet aanzet tot het nemen van buitensporige risico’s.

 

Bij het functioneringsgesprek van de partners en medewerkers van RS Participaties wordt rekening gehouden met de naleving van het esg-beleid dat binnen RS Participaties van toepassing is, waaronder de integratie van duurzaamheidsrisico’s met betrekking tot beleggingen.

 

(1) Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij naar de website van de Europese Commissie: Vernieuwde strategie voor duurzame financiering en uitvoering van het actieplan voor de financiering van duurzame groei | Europese Commissie (europa.eu)

Neem contact met ons op

Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Je geld stil laten staan is zonde want er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in een gespreid portfolio van mkb , startup en vastgoed.

Bekijk uw mogelijkheden
Blijf op de hoogte

Door je aan te melden ga je akkoord met de porivacyverklaring

RS Participaties B.V.

© Copyright - RS Participaties B.V.